Slide 1

W TROSCE O DOBRO RODZINY

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

Działamy już 20 lat!

Slide 2
Integracja, rozwój, walka z wykluczeniem
Młodzieżowe kluby Wolna Strefa

Stowarzyszenie od lat prowadzi sieć klubów Wolna Strefa, które rozwijają kompetencje młodzieży

Slide 3
Świadomy umysł
Dbamy o zdrowie psychiczne

Bezpłatne konsultacje lekarzy psychiatrów, poradnictwo psychologiczne, psychoterapia i terapia uzależnień

Slide 4
LIKDIWUJEMY PRZESZKODY
Pomagamy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

Prowadzimy wiele instytucji wsparcia dla seniorów,
osób z niepełnosprawnością, itp.

previous arrow
next arrow

NASZA MISJA

Przeciwdziałamy patologiom społecznym.
Pomagamy ludziom niezależnie od wieku.

Współpracujemy z instytucjami publicznymi w celu zapewnienia potrzebnej pomocy.

Wspieramy młodzież i rodzinę. Edukujemy, likwidujemy bariery, prowadzimy szkolenia.

Aktywizujemy osoby niepełnosprawne i pomagamy w codziennym funkcjonowaniu.

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie tworzą pojedynczy ludzie wspierający wzajemnie siebie i swój wspólny cel. Stowarzyszenie to dobre relacje w zespole i spokój emocjonalny. Na co dzień wdrażamy metody, które pozwalają nam bardzo szybko kierować uwagę na rozwiązania, a nie na podsycanie konfliktów. Bierzemy odpowiedzialność za swoje emocje i mamy umiejętności rozwiązywania swoich problemów.

Jesteśmy jako zespół skuteczni w swojej dziedzinie ponieważ nie boimy się niepowodzeń w tym, co robimy oraz jesteśmy wolnymi od wszelkich wewnętrznych blokad związanych z naszym osobistym nastawieniem do tego, co robimy zawodowo. Nasza misja to nasza idea życiowa

POMAGAMY UKRAINIE

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie pomaga Ukrainie.

Natychmiast zorganizowaliśmy pomoc dla Narodu Ukraińskiego.

Prowadzimy zbiórki, zapewniamy zakwaterowanie i dowozimy pomoc humanitarną.

Obejmujemy wsparciem psychologicznym Uchodźców zamieszkałych na terenie województwa.

Całym sercem jesteśmy z narodem Ukraińskim. Z tego powodu utworzyliśmy Dom Polsko-Ukraiński. Pomaga on obywatelom Polski i Ukrainy w integracji i przystosowaniu się do nowej rzeczywistości.

W Domu odbywają się różne spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz wydarzenia kulturalne. Współpracujemy z wieloma instytucjami wspólnie tworząc projekty dla Ukraińców z Kielc i okolic.

AKTUALNOŚCI

Konferencja Bliżej siebie. Bliżej potrzeb. Jak wspierać młodzież w osiąganiu dorosłości

05.10.2021 r. w Sejmie RP odbyła się ogólnopolska konferencja pod nazwą „Bliżej siebie. Bliżej potrzeb. Jak wspierać młodzież w osiąganiu dorosłości” której współorganizatorem było Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

Celem konferencji była diagnoza najczęściej występujących zagrożeń i problemów młodzieży, w tym diagnoza jej potrzeb w związku z konsekwencjami pandemii. Przedstawiliśmy także główne problemy pracy z młodzieżą, pożądane zmiany oraz możliwości wspierania instytucjonalnego rodziny i jej dziecka w aspekcie współczesnych wyzwań.

REALIZOWANE PROJEKTY

01.07.2022 r.  31.12.2023 r.

01.05.2023 r. – 31.12.2023 r.

Skip to content