NZOZ Nadzieja Rodzinie

Misją NZOZ „Nadzieja Rodzinie” jest udzielanie bezpłatnej, profesjonalnej pomocy pacjentom oraz ich rodzinom. Organizujemy pomoc w obszarze opieki psychiatrycznej, terapii leczenia uzależnień, jak i grup wsparcia dla osób współuzależnionych. Staramy się, by oferowana pomoc miała charakter kompleksowy.

Do jej powstania zainspirowało założycieli doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi oraz chęć przeciwdziałania dramatowi młodego człowieka i jego rodziny.

NZOZ „Nadzieja Rodzinie” działa w oparciu o umowy zawarte ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Gwarantuje to pacjentom uzyskiwanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nasza pomoc to konsultacje lekarzy psychiatrów, wsparcie psychologiczne, psychoterapia indywidualna oraz grupowa, diagnozy psychologiczne.

Świadczenia udzielane są w Poradniach:

  • Zdrowia Psychicznego
  • Leczenia Uzależnień
  • Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

oraz Ośrodkach stacjonarnych:

  • Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach,
  • Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach
  • Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie
  • Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Kielcach

Od 1 kwietnia 2020 r. w strukturze NZOZ Nadzieja Rodzinie rozpoczął działalność Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (tzw. I poziom referencyjny). Oferta Ośrodka skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz rodziców a wsparcie udzielane jest także
w środowisku naszych pacjentów.

W ramach działalności NZOZ „Nadzieja Rodzinie” funkcjonuje punkt diagnostyczno-konsultacyjny HIV/AIDS, w którym można wykonać bezpłatne i anonimowe badania na obecność wirusa.

Nad skutecznością procesu leczenia czuwa wyspecjalizowany zespół lekarzy psychiatrów, psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów i pedagogów. Zespół pracuje pod stałą superwizją, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje.

Programy leczenia w wyżej wymienionych placówkach są dostosowane do każdej grupy wiekowej, zarówno osób nieletnich jak i dorosłych.

Priorytetem dla Naszej pracy w NZOZ „Nadzieja Rodzinie” jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na możliwie najwyższym poziomie jakości zgodnie z zasadami sztuki medycznej,  w przyjaznych i bezpiecznych warunkach pobytu oraz pracy.

Skip to content