Praca

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie tworzą pojedynczy ludzie wspierający wzajemnie siebie i swój wspólny cel.

Stowarzyszenie to dobre relacje w zespole i spokój emocjonalny. Na co dzień wdrażamy metody, które pozwalają nam bardzo szybko kierować uwagę na rozwiązania, a nie na podsycanie konfliktów.

Bierzemy odpowiedzialność za swoje emocje i mamy umiejętności rozwiązywania swoich problemów.

Oferty pracy

Lekarz psychiatra w NZOZ "Nadzieja Rodzinie"

Zatrudnimy lekarza specjalistę psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Poradniach Zdrowia Psychicznego.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (41) 335-87-55 lub e-mail: m.lubczynska@snr.org.pl

Specjalista ds. projektów w obszarze profilaktyki i wychowania dzieci i młodzieży oraz aktywizacji osób starszych

Wymagania:

 • Znajomość specyfiki projektów współfinansowanych ze środków europejskich, krajowych, regionalnych
 • Wykształcenie wyższe (minimum tytuł licencjata)
 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku – warunek konieczny
 • Kreatywność w pisaniu wniosków
 • Skrupulatność w wykonywaniu obowiązków

Zakres obowiązków:

 • Analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich, krajowych, regionalnych,
 • Weryfikacja terminów i rodzajów naborów konkursowych
 • Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej: formalnej i merytorycznej niezbędnej w toku składania wniosków oraz rozliczania projektów
 • Przygotowanie wniosków o płatność, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektów
 • Współpraca z zespołem w zakresie merytorycznej zawartości projektów
 • Bieżący kontakt z Klientem oraz przedstawicielami instytucji wdrażających środki pomocowe,
 • Stałe aktualizowanie wiedzy z zakresu dofinansowań
 • Umiejętność interpretacji regulaminów i wytycznych konkursowych
 • Współpraca z przedsiębiorstwami oraz samorządami gminnymi w realizacji projektów unijnych
 • Znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność, sumienność i odpowiedzialność

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy
 • Pracę w niedużym, wspierającym zespole, w bardzo pozytywnej atmosferze
 • Brak sztywności korporacyjnej

Więcej informacji pod numerem telefonu: 785-902-853 lub e-mail: a.glogowska@snr.org.pl

Skip to content