Wolna Strefa

Kluby Wolna Strefa to zespół placówek dedykowanych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów, które powstały z odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnych.

Kluby to miejsce przyjazne każdemu człowiekowi, który pragnie realizować swoje pasje, potrzebuje wsparcia w obszarze edukacji, szuka dla siebie miejsca, które będzie godną alternatywą spędzania czasu wolnego, chce inwestować w swój rozwój lub po prostu poczuć się bezpiecznie.

Zespół Klubów Wolna Strefa to:

Kluby Młodzieżowe towarzyszą dzieciom i młodzieży starając się aktywizować ich twórczo oraz wspierać w obszarze edukacji. Na szeroką skalę działamy w przestrzeni profilaktyki wskazując kierunki, które poprowadzą ich w pełne wartości dorosłe życie. Poprzez bogaty wachlarz zajęć rozwijających pasje młodych wskazujemy wzorce pozytywnego spędzania wolnego czasu, a także wspieramy integrację międzypokoleniową.

Kluby Rodzinne to miejsce dla dzieci, młodzieży oraz najbliższego im otoczenia (rodziców, dziadków). W Klubach Rodzinnych duży nacisk kładziemy na integrację międzypokoleniową, a bogatą ofertę zajęć dedykujemy konkretnej grupie docelowej. Realizujemy zajęcia profilaktyczne, artystyczne, sportowe. Każdemu z uczestników stwarzamy warunki do twórczego spełnienia i wyrażania emocji.

Kluby Seniora to godna alternatywa również dla osób w podeszłym wieku, którzy chcą czuć się potrzebni społeczeństwu, chcą inwestować w swój rozwój, są świadomi konieczności wdrażania działań aktywizujących ich fizycznie i intelektualnie. W Klubach Seniora proponujemy całą gamę aktywności kierowaną do tej grupy społecznej.

Skip to content