Pomagamy Ukrainie

MŁODZIEŻ ZAWSZE CHĘTNA DO POMOCY

Gdy tylko zaczęła się wojna kluby Wolna Strefa ruszyły z pomocą. Każdy klub rozpoczął zbiórkę darów do przekazania uchodźcom znajdującym się w Polsce.

Ponadto, w każdym klubie organizowane są spotkania integracyjne dla osób z Ukrainy. Podczas nich młodzież wraz ze swoimi rodzinami może miło spędzić czas, integrować się z lokalną społecznością, rozwijać swoje pasje i oderwać się choć na chwilę od trudnych myśli.

Gdy była potrzebna pomoc przy sortowaniu darów, ponad 70 wolontariuszy z Wolnej Strefy zgłosiło się do pomocy!

Jeśli potrzebujesz pomocy, którą mogą wykonywać nasi wolontariusze (młodzież w wieku 12-19 lat) – zgłoś się do nas! Postaramy się pomóc!

 1. Kielce, ul. ŻEROMSKIEGO 44, tel. 41-313-33-88
 2. Kielce, ul. NARUSZEWICZA 23, tel. 690-030-002
 3. Kielce, ul. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 53, tel. 503-080-186
 4. Kielce, ul. KARCZÓWKOWSKA 36, tel. 41-366-94-17
 5. Kielce, ul. BARWINEK 29, tel. 785-980-385
 6. Kielce, ul. ORLA 4, tel. 530-235-533
 7. Kielce, ul. POSŁOWICKA 98, tel. 887-450-214
 8. Kielce, ul. HOŻA 39
 9. Kielce, ul. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 75, tel. 885-910-015
 10. GRZYMAŁKÓW, ul. Świętokrzyska 22, tel. 533-011-750
 11. PODŁĘŻE 95, tel. 731-003-103
 12. ZAGNAŃSK, ul. Św. Jana Pawła II 14, tel. 730-735-535
 13. KOSTOMŁOTY, ul. Podmiejska 142, tel. 532-159-319

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA UCHODŹCÓW

Prowadzony przez nas Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nadzieja Rodzinie” jest gotowy do udzielania pomocy psychologicznej Uchodźcom na miejscu w swoich poradniach.

Wsparciem do udzielenia interwencji kryzysowych służą również pracownicy kadry medycznej placówek stacjonarnych.

JAK MOŻESZ POMÓC?

 1. Znasz lub wspierasz rodzinę która potrzebuje pomocy psychologicznej? Skieruj ją do naszej placówki NZOZ „Nadzieja Rodzinie”.
 2. Wszystkie kluby Wolna Strefa prowadzą zbiórkę darów, jeśli jesteś w stanie pomóc, przynieś dary do dowolnego klubu.
 3. Jeśli szukasz miejsca zamieszkania dla osób z niepełnosprawnością, skontaktuj się z nami. Postaramy się pomóc ulokować wszystkie osoby.
 4. Dziecko lub młodzież potrzebuje wsparcia, oderwania od ciągłych myśli, integracji z rówieśnikami? Pokieruj ją do najbliższego klubu Wolna Strefa. Znajdzie tam bezpieczne miejsce w którym wypełni wolny czas i rozwinie zainteresowania.
 5. Jesteś osobą mówiącą w języku ukraińskim i polskim? Skontaktuj się z nami. Potrzebujemy wolontariuszy do klubów Wolna Strefa oraz tłumaczy.

BEZPIECZNE MIEJSCE ZAMIESZKANIA

W budynku Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie w miejscach całodobowego pobytu przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach zostały zorganizowane mieszkania dla osób uciekających z Ukrainy. Są to osobne pokoje dla każdej z rodzin wyposażone w meble, obszerna kuchnia, stołówka spełniająca rolę pokoju dziennego z TV oraz miejsca zabaw dla najmłodszych dzieci. Jest także osobne pomieszczenie gospodarcze w którym mieści się pralka, suszarka, środki czystości i inne niezbędne rzeczy. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnościami bez barier architektonicznych dla wózków inwalidzkich.

Od początku wojny na Ukrainie schronienie znalazło już 25 osób. Pierwsi gości przyjechali 27.02.2022, dla niektórych był to punkt zatrzymania się na kilka dni przed dalszą podróżą do Stanów Zjednoczonych, Włoch lub innych miejsc w Polsce. Niektórzy zadeklarowali chęć pozostania u nas do końca wojny.

Naszymi gośćmi są rodziny, w których jedna lub więcej osób są dotknięte niepełnosprawnością, między innymi: porażenie mózgowe, autyzm, jednostronny niedowład kończyn, upośledzenie umysłowe i inne.

Współpracownicy Stowarzyszenia pomagają uchodźcom w komunikacji językowej, załatwianiu spraw urzędowych: nadanie nr PESEL, rejestracja kart telefonicznych, zapisanie dzieci do szkół i przedszkoli, znalezienie zajęć dydaktycznych dla młodzieży, pomoc w znalezieniu pracy, kontakt z MOPR i wieloma innymi instytucjami świadczącymi usługi dla przyjezdnych z Ukrainy. Ponadto zabezpieczamy ich wszelkie potrzeby związane z wyżywieniem, odzieżą, środkami czystości, kosmetykami, zabawkami etc.

DZIAŁANIA NZOZ „NADZIEJA RODZINIE”

Oprócz pomocy psychologicznej w naszej placówce stacjonarnej, obejmujemy stałym wsparciem psychologicznym blisko 50 osób z Ukrainy (mamy z dziećmi) przebywających w Ośrodku „Leśny Dworek” w Cisowie (gmina Daleszyce) – zapewniamy stałe dyżury psychologa raz w tygodniu, zgłaszamy również gotowość do podjęcia nagłej interwencji kryzysowej. Pomoc jest realizowana we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Daleszycach i zarządcą Ośrodka „Leśny Dworek”.

Pacjenci i personel Ośrodka Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach są aktywnie zaangażowani w pomoc w punkcie zbiórek dla Uchodźców z Ukrainy zorganizowanym w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie; zajmują się sortowaniem odzieży, żywności i środków czystości, przygotowywaniem paczek do wydawania i transportu. Obecnie we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu pacjenci i personel Ośrodka w Pałęgach włączyli się również w pomoc w Ośrodku „Wierna” w Bocheńcu, gdzie przebywają dzieci chorujące onkologicznie ze Lwowa.

Pomagajmy! Wspólnie możemy więcej!

Skip to content