Wyniki postępowania do zapytania ofertowego nr 2/EFS+/CIC/SNR/2024 r.

Wyniki postępowania dotyczącego zapytania ofertowego w ramach Bazy Konkurencyjności
nr 2/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 30.01.2024 r. dotyczące usług prawnych w ramach projektu:
„Aktywna integracja społeczno- zawodowa obywateli państw trzecich poprzez utworzenie Centrum
Integracji Cudzoziemców”

Zamawiający dokonał wyboru oferty, która wpłynęła do dnia 09.02.2024 r. do godz. 9 00 oraz spełniła
postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy:
Herman Kancelaria Radcy Prawnego, Damian Herman ul. Piłsudskiego 32/26, 26-110
Skarżysko- Kamienna

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie skontaktuje się bezpośrednio z wybranym Wykonawcą.

 

Załącznik:


Skip to content