Zapytanie ofertowe nr 3/POWR/UJK/SNR/2023/BK z dnia 07.02.2023

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie”  publikuje ogłoszenie dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych w ramach projektu: ,,Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”. Zapraszamy do składania ofert.
Załącznik:

Skip to content