Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Z dumą informujemy, że Zakład Aktywności Zawodowej, który prowadzimy został laureatem w kategorii Najlepszy Pracodawca, otrzymując również Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.
Serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
  • Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

W ramach tegorocznej – piątej edycji Konkursu przyznane zostały certyfikaty w pięciu kategoriach:

  • Kategoria I – Debiut roku.
  • Kategoria II – Najlepszy pracodawca.
  • Kategoria III – Sukces rynkowy.
  • Kategoria IV – Pożyczka z korzyścią społeczną.
  • Kategoria V – Społecznie odpowiedzialny samorząd.


Skip to content