Ośrodek Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

Ośrodek Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach prowadzony przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie od 2007 roku zajmuje się pomocą osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Zespół terapeutyczny uczestniczy systematycznie w różnych szkoleniach stale podnosząc swoją wiedzę i umiejętności.

Dzięki naszemu doświadczeniu potrafimy pomóc nie tylko uzależnionym, ale również ich rodzinom. Współpracujemy z Rodzinną Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, odziałem terapeutycznym Aresztu Śledczego w Kielcach oraz ośrodkiem San Damiano w Chęcinach. Stawiamy na ścisłą współpracę z pacjentem w procesie leczenia.

Przyjmujemy osoby uzależnione od narkotyków, dopalaczy i leków w wieku 15-25 lat, także z uzależnieniami współistniejącymi: (alkohol, hazard, komputer, Internet). Ośrodek dysponuje 25 miejscami i posiada całodobową opiekę terapeutyczną.

Terapia uzależnień w naszym Ośrodku trwa od 6 do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia – w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Leczenie jest podzielone na kilka etapów.

Przyjmujemy pacjentów niezależnie od wyznania. Mamy swojego duszpasterza oraz kaplicę. Ważne są dla nas wartości chrześcijańskie: szacunek dla drugiego człowieka, otwarcie się na innych ludzi, rodzina. Także uczciwość, która ma nie tylko wymiar etyczny, ale stanowi punkt wyjścia do podjęcia leczenia.

Skip to content