Środowiskowy Dom Samopomocy w Podgajach

Środowiskowy Dom Samopomocy typu C w Podgajach przeznaczony jest dla osób z demencją, po kryzysach neurologicznych, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (np. choroba Alzhaimera)

Celem naszego Domu jest przede wszystkim:

  • nabywanie przez uczestników większej sprawności psychofizycznej
  • pomoc uczestnikom w trudnym dla nich okresie powrotu do aktywnego życia w społeczeństwie
  • kształtowanie i pogłębianie umiejętności interpersonalnych i podtrzymywanie kontaktów z ludźmi,
  • zmniejszenie poczucia osamotnienia oraz izolacji społecznej a zwiększenie pozytywnego nastawienia do życia,
  • integracja ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w imprezach okolicznościowych

Ośrodek zlokalizowany jest w miejscowości Podgaje (gmina Busko-Zdrój).

Budynek przeszedł kompleksowy remont i został zaadaptowany pod Środowiskowy Dom Samopomcy. Dostosowany jest dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Dom posiada kilka pracowni w których prowadzone są zajęcia terapeutyczne.

Skip to content