Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach

„Każdy człowiek ma prawo do miejsca w społeczeństwie i do osobistego szczęścia.”

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B/C jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 60. uczestników, zamieszkujących na terenie miasta Kielce oraz gmin ościennych. Pomoc w placówce mogą uzyskać dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a także osoby z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych. Nasz Dom wspiera przede wszystkim osoby zmagające się z następstwami kryzysów neurologicznych, Chorobą Alzheimera, różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wśród Uczestników Placówki większość stanowią osoby starsze.

Misją placówki jest podnoszenie jakości życia osób, które zmagają się z różnymi trudnościami generowanymi przez chorobę, czy ograniczenie sprawności, ale nierzadko również z poczuciem osamotnienia, chęcią aktywnego zagospodarowania wolnego czasu. Każdego dnia Uczestnicy mają możliwość skorzystania z licznych form zajęć terapeutycznych oraz treningów, ukierunkowanych na podtrzymywanie poziomu samodzielności na obszarach codziennego życia. Nasi Domownicy mają dostęp do codziennej fizjoterapii, poradnictwa psychologicznego, socjalnego, a także innowacyjnych zajęć w Sali Doświadczania Świata. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy mogą korzystać z uczestnictwa w różnych spotkaniach, wyjściach, wycieczkach o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym, integracyjnym.

Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje również 12. miejscami całodobowego pobytu dla Uczestników Placówki, co stanowi alternatywną formę doraźnej pomocy, w sytuacji kryzysowej, związanej z chwilową niemożnością zapewnienia opieki w warunkach domowych naszemu Uczestnikowi przez najbliższe otoczenie.

W prowadzonym z inicjatywy Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, Środowiskowym Domu Samopomocy nikt nie czuje się samotny, mniej wartościowy, czy niepotrzebny. Każdego dnia wyspecjalizowana kadra staje się kreatorami ludzkich uśmiechów. Nasz Dom jest miejscem otwartym i stale wdrażającym nowe, aktualne do współczesnych wyzwań, formy pomocy.

Skip to content