Fundacja Nadzieja Rodzinie

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie utworzyło Fundację Nadzieja Rodzinie, aby zwiększyć efektywność niesionej pomocy oraz poszerzyć możliwości realizacji celów statutowych.

Fundacja „Nadzieja Rodzinie” została utworzona w 2009 roku. Skupiamy się na wdrażaniu i wspieraniu nowatorskich rozwiązań dotyczących różnych dziedzin życia społecznego. Naszą misją jest niesienie wielowymiarowej pomocy w zakresie:

  • ochrony życia rodzinnego,
  • profilaktyki społecznej,
  • wspierania osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
  • poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprzez zatrudnienie, rehabilitację, aktywizację społeczną i kulturalną, pomoc w życiu codziennym i wiele innych.

Nasze zasady

  1. Skuteczność i rzetelność, wynikająca z profesjonalizmu i poczucia misji.
  2. Troska o wspólne dobro, poszanowanie człowieka i jego praw.
  3. Przejrzystość i jawność działań dla wszystkich zainteresowanych.
Skip to content