Dom Polsko-Ukraiński

Dom Polsko-Ukraiński powstał jako ośrodek pomocy Ukraińcom, a także osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem na terenie Kielc i okolic.

Naszym celem jest pomoc potrzebującym Ukraińcom i Polakom w integracji ze społeczeństwem, prowadzącego do zatrudnienia w różnych formatach, stworzeniu przestrzeni wymiany doświadczeń i poczuciu przynależności do wspólnoty.

Na bazie Domu Polsko-Ukraińskiego odbywają się różne spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz wydarzenia kulturalne. Współpracujemy z różnymi instytucjami, projektami i ośrodkami konsultacyjnymi dla Ukraińców otwartymi w Kielcach.

Skip to content