Zapytanie ofertowe nr 3/EFS+/SNR/NdR/2024 z dnia 21.06.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/EFS+/SNR/NdR/2024 z dnia 21.06.2024 r. dotyczące wyboru wykonawcy specjalistycznych usług w ramach projektu: „Nadzieja dla rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Załącznik:


Skip to content