Wyniki postępowania do zapytania ofertowego nr 19/EFS+/KLUBY/SNR/2024 z dnia 03.06.2024 r.

Wyniki postępowania nr 19/EFS+/KLUBY/SNR/2024 z dnia 03.06.2024 r. dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych w ramach projektu: „Wolna Strefa-Młodzież filarem pokoleń”

Załącznik:


Skip to content