AKTUALIZACJA z dnia 21.06.2024. – Zapytanie ofertowe nr 11/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 11.06.2024 r.

W dniu 21.06.2024 Zamawiający dokonał aktualizacji  zapytania ofertowego oraz załącznika nr 1b. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.
Zapytanie ofertowe nr 11/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 11.06.2024 dotyczące wykonawcy dostawcy wyposażenia, urządzeń oraz sprzętów niezbędnych do realizacji projektu: „Aktywna integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich poprzez utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców”

Załącznik:


Skip to content