Wyniki postępowania do zapytania ofertowego nr 9/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 17.05.2024 r.

Wyniki postępowania nr 9/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 17.05.2024 r. dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych w ramach projektu ,,Aktywna integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich poprzez utworzenie Centrum Integracji cudzoziemców”

Załącznik:


Skip to content