Wyniki postępowania do zapytania ofertowego nr 7/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 09.05.2024 r.

Wyniki postępowania zapytania ofertowego nr 7/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 09.05.2024 r. dotyczącego wyboru dostawcy wyposażenia, urządzeń oraz sprzętów niezbędnych do realizacji projektu: „Aktywna integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich poprzez utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców”

Załącznik:


Skip to content