Wyniki postępowania do zapytania ofertowego nr 13/EFS+/KLUBY/SNR/2024 z dnia 09.05.2024 r.

Wyniki postępowania nr 13/EFS+/KLUBY/SNR/2024 z dnia 09.05.2024 r. dotyczące wyboru wykonawcy wsparcia z obszaru chemii w ramach projektu: „Wolna Strefa-Młodzież filarem pokoleń”

Załącznik:


Skip to content