„Samopomoc i readaptacja – wsparcie osób uzależnionych od alkoholu”

W terminie 15.05 – 31.10.2024, ze środków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, realizujemy w Hostelu dla Osób z Uzależnieniem od Alkoholu w Janinie grupowe zajęcia terapeutyczne. Czternastu pacjentów weźmie udział w: warsztatach umiejętności psychospołecznych, spotkaniach grup rozwoju osobistego, grup zapobiegania nawrotom uzależnień oraz grup wsparcia prowadzonych przez specjalistów z zakresu terapii uzależnień. Ponadto w ramach prowadzenia socjoterapii zorganizujemy pikniki integracyjne a w ramach ergoterapii –  treningi prowadzenia gospodarstwa domowego (warsztaty kulinarne i ogrodnicze). Program jest realizowany jako wsparcie działań służących leczeniu, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych.

Skip to content