Grupa wsparcia w Domu Readaptacyjnym w Szańcu

W ramach realizacji zadania publicznego pn. „Grupa wsparcia – wzajemna pomoc” w terminie 15.05 – 31.10.2024 obejmiemy wsparciem 10-osobową grupę mieszkańców Domu Readaptacyjnego w Szańcu. Placówka jest przeznaczona dla osób w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych, które z różnych powodów znalazły się bez mieszkania i potrzebują pomocy w usamodzielnieniu się, w rozpoczęciu nowego życia. Odbiorcom projektu zaoferujemy warsztaty umiejętności psychospołecznych, spotkania grup wsparcia oraz warsztaty kulinarne i pikniki integracyjne. Zajęcia mają na celu wsparcie realizacji działań, programów edukacyjnych i programów rekomendowanych promujących zdrowie psychiczne oraz kształtujących umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. Środki finansowe pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego (z zakresu: ochrona zdrowia).


Skip to content