Zapytanie ofertowe nr 9/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 17.05.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 17.05.2024 r. dotyczące wyboru wykonawcy na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych oraz opakowań i sztućców jednorazowego użytku w ramach projektu: „Aktywna integracja obywateli parostw trzecich poprzez utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Załącznik:


Skip to content