W związku z błędami w zapytaniu ofertowym nr 8/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 08.05.2024 r.

W związku z błędami w zapytaniu ofertowym nr 8/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 08.05.2024 r. dotyczącym wyboru wykonawcy na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych oraz opakowań i sztućców jednorazowego użytku w ramach projektu: „Aktywna integracja obywateli państw trzecich poprzez utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców” zapytanie zostało anulowane.

Ponowne opublikowanie ogłoszenia nastąpi po zweryfikowaniu zapisów postępowania.


Skip to content