Zapytanie ofertowe nr 7/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 09.05.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  7/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 09.05.2024 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr  7/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 09.05.2024 r. dotyczące wyboru wykonawcy dostawcy wyposażenia, urządzeń oraz sprzętów niezbędnych do realizacji projektu: „Aktywna integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich poprzez utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców” 

Skip to content