Wyniki postępowania do zapytania ofertowego nr 9/EFS+/KLUBY/SNR/2024 z dnia 19.04.2024 r.

Wyniki postępowania nr 9/EFS+/KLUBY/SNR/2024 z dnia 19.04.2024 r. dotyczące wyboru wykonawcy wsparcia z obszaru chemii w ramach projektu:  „Wolna Strefa-Młodzież filarem pokoleń”

Załącznik:


Skip to content