Wyniki postępowania do zapytania ofertowego nr 5/EFS+/KLUBY/SNR/2024 z dnia 14.03.2024 r.

Wyniki postępowania nr 5/EFS+/KLUBY/SNR/2024 z dnia 14.03.2024 r. dotyczące wyboru wykonawcy wsparcia dietetycznego w ramach projektu: „Wolna Strefa-Młodzież filarem pokoleń”

Załącznik:


Skip to content