W związku z błędami w zapytaniu ofertowym nr 6/EFS+/KLUBY/SNR/2024 z dnia 20.03.2024 r.

W związku z nieprawidłowościami w Zapytaniu ofertowym nr 6/EFS+/KLUBY/SNR/2024 z dnia 20.03.2024 r., Zamawiający w dniu 28.03.2024 r. anulował powyższe postępowanie.


Skip to content