W związku z błędami w zapytaniu ofertowym nr 6/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 20.03.2024

W związku z błędami w zapytaniu ofertowym, a także nieprecyzyjnym sformułowaniem przedmiotu zamówienia Zamawiający w dniu 28.03.2024 r. postanowił anulować zapytanie ofertowe nr 6/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 20.03.2024 dotyczące wyboru dostawcy wyposażenia, urządzeń oraz sprzętów niezbędnych do realizacji projektu ,,Aktywna integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich poprzez utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców”.

Zapytanie zostanie ponownie opublikowane po zweryfikowaniu zapisów postępowania.


Skip to content