Zapytanie ofertowe nr 6/EFS+/KLUBY/SNR/2024 z dnia 20.03.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/EFS+/KLUBY/SNR/2024 z dnia 20.03.2024 r. dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych w ramach projektu: „Wolna Strefa-Młodzież filarem pokoleń”

Załącznik:


Skip to content