Zapytanie ofertowe nr 6/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 20.03.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 20.03.2024 r. dotyczące wyboru dostawcy wyposażenia, urządzeń oraz sprzętów niezbędnych do realizacji projektu: „Aktywna integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich poprzez utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców”.

Załącznik:


Skip to content