Zapytanie ofertowe nr 5/EFS+/KLUBY/SNR/2024 z dnia 14.03.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/EFS+/KLUBY/SNR/2024 z dnia 14.03.2024 r. dotyczące wyboru instruktora nordic walking w ramach projektu: „Wolna strefa – Młodzież filarem pokoleń”

Załącznik:


Skip to content