Wyniki postępowania do zapytania ofertowego nr 3/EFS+/KLUBY/SNR/2024 z dnia 29.02.2024 r.

Wyniki postępowania nr 3/EFS+/KLUBY/SNR/2024 z dnia 29.02.2024 r. dotyczące wyboru wykonawcy wsparcia dietetycznego w ramach projektu: „Wolna strefa- młodzież
filarem pokoleń”

Załącznik:


Skip to content