Wyniki postępowania do zapytania ofertowego nr 1/EFS+/KLUBY/SNR/2024 z dnia 20.02.2024 r.

Wyniki postępowania nr 1/EFS+/KLUBY/SNR/2024 z dnia 20.02.2024 r. dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych w ramach projektu: „Wolna Strefa- Młodzież filarem pokoleń” Zamawiający dokonał wyboru ofert, które wpłynęły do dnia 01.03.2024r. do godz. 9 m oraz spełniły postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

Załącznik:


Skip to content