Wyniki postępowania do zapytania ofertowego nr 4/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 16.02.2024 r.

Wyniki postępowania nr 4/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 16.02.2024 r. dotyczące oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych oraz opakowań i sztućców jednorazowego użytku w ramach projektu: „Aktywna integracja społeczno- zawodowa obywateli państw trzecich poprzez utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców”

Zamawiający dokonał wyboru ofert, które wpłynęły do dnia 28.02.2024r. do godz. 9 m oraz spełniły postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

Załącznik:


Skip to content