Wyniki postępowania do zapytania ofertowego nr 3/EFS+/CIC/SNR/2024 r.

Wyniki postępowania nr 3/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 06.02.2024 r. dotyczące wyboru Wykonawcy prac budowlanych na potrzeby projektu pn.: „Aktywna integracja
społeczno- zawodowa obywateli państw trzecich poprzez utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców”

Zamawiający dokonał wyboru oferty która wpłynęła do dnia 21.02.2024 r. do godz. 9 00 oraz spełniła
postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

Załącznik:


Skip to content