Zapytanie ofertowe nr 4/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 16.02.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 16.02.2024 r. dotyczące wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych oraz opakowań i sztućców jednorazowego użytku w ramach projektu: „Aktywna integracja społeczno- zawodowa obywateli państw trzecich poprzez utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców”

 

Załącznik:


Skip to content