Zapytanie ofertowe nr 3/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 06.02.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 06.02.2024r. dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu: „Aktywna integracja  społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich poprzez utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców”

Zapraszamy do składania ofert w ramach ogłoszonego postępowania nr 3/EFS+/CIC/SNR/2024 z dnia 06.02.2024 r. dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu: „Aktywna integracja  społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich poprzez utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców”.
Składanie ofert odbywa się wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności w terminie do 21.02.2024 do godz. 9:00.
 
link do ogłoszenia

Załącznik:


Skip to content