Reintegracja społeczna pacjentów Hostelu

W Hostelu dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Kielcach przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego  75, w terminie 02.01-31.12.2024 r. będzie realizowany projekt pn. Reintegracja społeczna pacjentów Hostelu”.

Działania obejmują m.in. prowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych, grupy rozwoju osobistego, grupy zapobiegania nawrotom, grupy wsparcia, a ponadto warsztaty kulinarne, wyjścia i spotkania integracyjne z udziałem mieszkańców Hostelu.

Projekt realizowany jest ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w ramach zadania publicznego określonego w NPZ w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka uzależnień, zadanie NPZ nr 2.1.7: „Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich”.

 


Skip to content