Utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie od 1 stycznia 2024 r. do 31.12.2025 r. będzie realizowało projekt pn. Aktywna integracja społeczno – zawodowa obywateli państw trzecich poprzez utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego Plus.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony projektowej.

Товариство „Надія Родині” з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2025 року буде реалізовувати проект під назвою „Активна соціально-професійна інтеграція громадян третіх країн через створення Центру Інтеграції Іноземців” в рамках регіональної програми Європейського Фонду регіонального розвитку для Свєнтокшишського воєводства на 2021-2027 роки, що співфінансується Соціальним Фондом Плюс.

Запрошуємо вас відвідати наш проектний сайт.


Skip to content