Zaczynamy projekt „Moje ciało – moja SUPER MOC w komunikacji ze światem”

Projekt „Moje ciało – moja SUPER MOC w komunikacji ze światem” obejmuje działania wspierające dla 33 osób z niepełnosprawnościami (Podopieczni ZAZ 28 osób/ ŚDS 5 osób) z terenu Województwa Świętokrzyskiego, mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, komunikowania się z otoczeniem. Projekt zakłada realizację zajęć służących aktywizacji społecznej, zawodowej, psychicznej oraz fizycznej osób z różnymi typami niepełnosprawności.

Działania w projekcie: Zajęcia w klubie fitness, Warsztaty z pantomimy, Wyjścia do teatru, Kursy masażu, Warsztaty z arteterapii.

Projekt został dofinansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

Okres realizacji: 15.10.2023 r. – 13.12.2023 r.


Skip to content