Rusza nowy projekt pod nazwą „Kielce – idealne miejsce na sport, ruch i kulturę czyli to co bliskie, nie jest nam obce”

Projekt pn. „Kielce – idealne miejsce na sport, ruch i kulturę czyli to co bliskie, nie jest nam obce” ma na celu wsparcie aktywności osób z niepełnosprawnościami, pomoc w realizacji pasji tych osób i w dążeniu do spełniania ich marzeń. Projekt zakłada realizację zajęć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych dla osób z różnymi typami niepełnosprawności będących mieszkańcami Kielc. Proponowane działania będą dodatkowo służyć celom integracyjnym, do udziału w zajęciach zostanie zrekrutowana grupa 71 osób z niepełnosprawnościami. Grupę docelowa tworzą osoby z niepełnosprawnościami, podopieczni Zakładu Aktywności Zawodowej (51 osób), a także Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach (20 os.).
Projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce.
Okres realizacji: 01.08.2023 – 31.10.2023

Skip to content