Zakończenie projektu „Złap się wolności od uzależnienia”

Z dniem 30.06.2023 Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” zakończyła realizację projektu pn. „Złap się wolności od uzależnienia”. Beneficjent jest gotowy do świadczenia usług o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i o podobnej jakości.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu: 43 miejsca.


Skip to content