Aktywizuję, NIE wykluczam

W dniu 10.05.2023 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, ks. dr Andrzej Drapała podpisał umowę na realizację projektu „Aktywizuję, NIE wykluczam”, który uzyskał rekomendację do dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Celem głównym projektu jest wsparcie pięciu osób dotkniętych kryzysem bezdomności, przebywających na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji i reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Podgajach. W ramach realizacji zadania publicznego zostaną zorganizowane następujące działania/;

  • Grupa wsparcia dla osób bezdomnych – zajęcia z psychologiem,
  • Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym,
  • Zajęcia edukacyjne z pracownikiem socjalnym,
  • Warsztat zawodowy – porządkowy i pielęgnacji terenów zieleni,
  • Obchody Światowego Dnia Osób Bezdomnych.

Inicjatywa będzie realizowana w okresie od 15.05.2023 r. do 15.12.2023 r.


Skip to content