Aktywny Senior w Wolnej Strefie – Edycja II

W dn. 24.05.2023r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie ks. dr Andrzej Drapała podpisał umowę na realizację projektu „Aktywny Senior w Wolnej Strefie – Edycja II”.

Najważniejsze założenia projektu:

– 40 osób w wieku 60+ i 15 dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat, łącznie 55 osób weźmie udział w projekcie;

– w 4 Klubach Seniora Wolna Strefa zostaną przeprowadzone zajęcia z dietetykiem;

– w 4 Klubach Seniora Wolna Strefa zostaną zorganizowane warsztaty kulinarno- dietetyczne;

– 40 osób z 4 Klubów Seniora Wolna Strefa i 15 dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Klubu Wolna Strefa, weźmie udział w jednym spotkaniu integracyjnym

– wzrost świadomości u 40 uczestników na temat zdrowego odżywiania  wpływającego na stan zdrowia;

– wzrost wiedzy u 40 seniorów w zakresie tworzenia zdrowych posiłków na podstawie określonych diet;

– poprawa sprawności fizycznej u 40 uczestników;

– integracja międzypokoleniowa i nawiązanie więzi u 55 osób

ZADANIE REALIZOWANE W OKRESIE OD 01.06.2023 DO 31.12.2023


Skip to content