Projekt „W readaptacji – bez HIV”

W dn. 12.05.2023 ks. prezes Andrzej Drapała podpisał podpisał w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego umowę na realizację projektu pn. „W readaptacji – bez HIV”

Dotacja pochodzi ze środków Województwa Świętokrzyskiego z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (Zadanie nr 6. Wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego).

W ramach realizacji projektu zostaną opracowane i wydrukowane ulotki informacyjne nt. HIV/AIDS promujące działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, ponadto zorganizujemy:

  • Dodatkowe dyżury doradcy i pielęgniarki w Punkcie przy ul. Karczówkowskiej 36 – w piątki w godz. 12.30-15.30.
  • Punkt Informacyjno-Konsultacyjno-Diagnostyczny „W readaptacji –bez HIV” w Areszcie Śledczym w Kielcach adresowany przede wszystkim do osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w trybie oddziaływania terapeutycznego (czyli osób uzależnionych od narkotyków), ale również do innych osadzonych, chętnych do udziału w zajęciach edukacyjnych i do badań diagnostycznych. Dyżury będą miały charakter edukacyjny, a przekazywana wiedza będzie dotyczyła m.in. bezpieczniejszych zachowań seksualnych. Osoby zainteresowane będą mogły wykonać test w kierunku HIV/HCV/kiły w celu zdiagnozowania swojego statusu.
  • Zajęcia edukacyjno-warsztatowe pn. „HIV – promuję testowanie” skierowane do pielęgniarek i/lub położnych trzech świętokrzyskich szpitali (w Kielcach, Końskich i Busku-Zdroju). Celem zajęć jest zapewnienie personelowi medycznemu odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS w ramach działań mających na celu intensyfikację/aktywizację włączania się w proces testowania w kierunku HIV. Zajęcia edukacyjno-warsztatowe nt. szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej w zakresie HIV i chorób przenoszonych drogą płciową rozwiną kompetencje zawodowe pielęgniarek i przygotują je do rozmów z pacjentami na temat zakażeń HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz argumentowania konieczności wykonywania testów w kierunku HIV.

Skip to content