Wsparcie terapii pacjentów Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie

W dniu 27.04.2023 r. ks. dr Andrzej Drapała, prezes Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” podpisał umowę na realizację projektu pn. Wsparcie terapii pacjentów Hostelu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Janinie. Odbiorcami zadania są pacjenci Hostelu, którzy korzystają z terapii obejmującej: warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz spotkania grup: wsparcia, zapobiegania nawrotom uzależnień i rozwoju osobistego. Wśród zaplanowanych zajęć są również warsztaty kulinarne i grille integracyjne.

Czas realizacji projektu: 08.05 – 31.10.2023 r.

Działania są finansowane przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi (w ramach zadania nr 3: Wspieranie działań służących leczeniu, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu).

 


Skip to content