Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

W terminie 19.04 – 30.11.2023 r. przy udziale środków Urzędu Miasta Kielce, przeznaczonych na zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizujemy dwa zadania:

  • Mieszkańcy Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75, dzięki realizacji projektu pn.: „Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków” biorą udział w zajęciach terapeutycznych (warsztaty umiejętności społecznych, grupa rozwoju osobistego, grupa zapobiegania nawrotom, grupa wsparcia i konsultacje indywidulanych z terapeutą uzależnień), warsztatach kulinarnych oraz zajęciach integracyjnych (typu: wspólne wyjścia do kina, teatru, wycieczka rowerowa).
  • W Zespole Poradni NZOZ „Nadzieja Rodzinie” przy ul. Karczówkowskiej 36 w ramach projektu pn.: „Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin” specjalista terapii uzależnień prowadzi grupę wsparcia i zajęcia indywidualne, odbiorcy korzystają również z oferty wyjść integracyjnych.

Skip to content