Jubileuszu 25-lecia Posługi Biskupa Mariana Florczyka

Stowarzyszenie może realizować swoją misję dzięki wielu osobom. Taką szczególną osobą jest ks. Biskup Marian Florczyk. Jego życzliwość wobec naszej troski o ubogich i wrażliwość na kwestie społeczne, są dla nas istotne i wspierające w codziennym towarzyszeniu tym osobom. Niezapomniany jest osobisty udział ks. Biskupa w wielkim święcie młodych, realizowanym w 2009 r. „I Międzynarodowym Kongresie Jan Paweł II z Młodymi”, równie niezapomniane są chwile spotkania w Muzeum Polskiej Wsi w Tokarni z Gośćmi z wielu krajów, przede wszystkim z liczną grupą Państwa Watykan oraz obecność wraz z osobistym zaangażowaniem na meczu Reprezentacji Polski Księży z Reprezentacją Żandarmerii Watykańskiej. Jesteśmy wdzięczni za dwadzieścia pięć lat posługi kościołowi kieleckiemu, w którego panoramę troski o człowieka wierzącego i niewierzącego, wpisuje się nasze Stowarzyszenie od ponad dwudziestu lat.

W załączeniu życzenia, które osobiście złożyliśmy Dostojnemu Jubilatowi w dniu Jego święta.

Czcigodny Księże Biskupie Marianie

W dniu tak podniosłym Twojego Jubileuszu 25-lecia Sakry Biskupiej zgodnie z Biskupa zawołaniem „Prawda was wyzwoli”, wspominamy Twoje powołanie, które jest głosem od Boga, a także spotkaniem codziennym z nami. Bóg powołuje, by służyć tym, których człowiek odrzucił. Ksiądz Biskup tym Jubileuszem daje świadectwo naszego z Tobą wędrowania.

Dlatego my, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” chylimy głowę przed Twoją posługą i z rozrzewnieniem przy tej okazji wspominamy Twoje kazania, katechezy, pracowitość, zwłaszcza oddanie dla ludzi pogubionych i niepełnosprawnych; Twoje poczucie humoru, a wreszcie zaangażowanie w dzieła Diecezji Kieleckiej. Dziękujemy za dobro i rozwój duchowy, którym nas obdarowałeś. Ogarniając Cię wdzięcznym sercem Zarząd Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” wraz z pracownikami życzy, aby każdą chwilę Twojego życia odmierzał zegar szczęścia, a piękne dni sączyły się bez pośpiechu.


Skip to content