Wyniki do zapytanie ofertowego nr 4/POWR/UJK/SNR/2023/BK z dnia 01.03.2023 r.

Wyniki do zapytanie ofertowego nr 4/POWR/UJK/SNR/2023/BK z dnia 01.03.2023 r. dotyczącego wyboru oferty cenowej na sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych w ramach projektu ,,Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/POWR/UJK/SNR/2023/BK z dnia 01.03.2023 nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający nie udzielił zamówienia w zakresie określonym w postępowaniu.


Skip to content