Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/POWR/UJK/SNR/2023/BK z dnia 07.02.2023 dotyczącego wyboru ofert cenowych ma sukcesywne dostarczanie produktów spożywczych

Zamawiający dokonał oceny ofert, które do dnia 17.02.2023 do godz. 9:00 wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie i wybrał Wykonawcę. Szczegóły wyboru w załączeniu. Z wybranym Wykonawcą skontaktujemy się w celu podpisania umowy.

 


Skip to content